Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de verkoop van produkten die worden aangeboden door de website www.ovenglas.nl

Artikel A – Prijs

  1. De vermelde prijzen op deze website zijn in euro incusief BTW.
  2. Alle bestellingen moeten worden betaald in euro.
  3. De website www.ovenglas.nl behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, de prijzen worden gefactureerd tegen het tarief dat geldig is op het moment van bevestiging van de bestelling.
  4. Eigendomsvoorbehoud : De produkten blijven eigendom van Ovenglas totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. de producten blijven eigendom van Ovenglas totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden

Artikel B – Bestellingen

Op de website www.ovenglas.nl en via het contactformulier

Artikel C – Bevestiging

Tijdens de bevestiging van uw bestelling, verklaart u het volgende te accepteren :

  • De bestelling, de volledige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud.
  • De door Ovenglas ™ opgeslagen gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Ovenglas ™ en haar klanten.
  • Ovenglas ™ kan in geen enkel geval aansprakelijk woorden gesteld voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien wanneer er sprake is van een fout op de door klant verstrekte informatie met betrekking tot de adresgegevens en/of de afmetingen van het bestelde artikel.

Artikel D – Beschikbaarheid

Produkten en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website onder voorwaarde dat er voorraad beschikbaar is.

In het geval dat een artikel dat niet op voorraad is na uw bestelling wordt u binnen 72 uur geïnformeerd per e-mail. In dit geval kunt U dan eventueel vragen om annulering van uw bestelling per e-mail.

Artikel E – Levering en Conformiteit van Produkten

Ovenglas ™ levert overal in Nederland, België en Frankrijk.

De algemene vervoersvoorwaarden zijn van onze partner Colipost ™ voor zendingen binnen 48 uur en van Chonopost ™ voor zendingen binnen 24 uur.

De levertijd moet worden opgevat in werkdagen, dat wil zeggen zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend.

Artikel F – Betaling

Betaling dient worden gedaan per creditcard via Be2Bill

Artikel G – Beveiliging

De www.ovenglas.nl website is voorzien van een encryptie proces beveiligingssysteem.

Uw bankgegevens zijn niet bekend bij Ovenglas ™ alleen onze partner bank Be2Bill is bevoegd om deze gegevens te verwerken.

Artikel H – Terugtrekkingsrecht

Op grond van artikel L121 - 20 van de Franse consumentenwet beschikt de klant over een termijn van 7 dagen vanaf de levering van zijn bestelling om de produkten terug te sturen naar Ovenglas ™ om deze zonder boete te ruilen of om terugbetaling te vragen. De retour verzendkosten zijn ten laste van de koper.

De artikelen moeten in perfecte staat en originele verpakking zijn. Ovenglas ™ moet altijd geïnformeerd worden over deze procedure via e-mail op het adres contactsav@ovenglas.nl met vermelding van de reden van retour. Bij acceptatie ontvangt de klant een adres en een nummer dat op de verpakking vermeld moet worden.

Niettemin, op grond van artikel L121-20-2 van de Franse consumentenwet, kan dit terugtrekkingsrecht kan niet worden uitgeoefend in het geval van de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument.

Dit ontbreken van een terugtrekkingssrecht geldt vooral voor glasramen op maat gesneden volgens specificaties van de klant.

Artikel I – Terugbetaling

De terugbetaling van produkten op grond van de artikelen E en H zal snel worden uitgevoerd en ten laatste 30 dagen na de datum waarop het recht werd uitgeoefend.

De terugbetaling geschiedt via een bankcheque op naam van de klant en op het factuuradres zoals vermeld op de originele faktuur.

Artikel J – Aansprakelijkheid

Ovenglas ™ is niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht : tekort of niet-beschikbaarheid van het produkt, staking van met name postdiensten en transport en/of communicatie-middelen, overstroming, brand of andere ernstige risico.

Ovenglas ™ is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van de hierboven vernoemde situatie zoals exploitatieverlies, winstderving, opportuniteitsverlies, schade of kosten die kunnen optreden als gevolg van de aankoop van produkten.

De foto's op de website zijn niet bindend.

Artikel K - Toepasselijk recht – geschillen

  • Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.
  • De taal van dit contract is Nederlands.
  • De Rechtbank van Koophandel van Bordeaux (Frankrijk) is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen te beslechten.